O projekte

Social Entrepreneurship Education and Development Hub
Akronym: SEED-Hub

Projekt SEED-Hub podporuje sociálne podniky a podnikateľov, ktorých spoločným znakom je preberanie sociálnej zodpovednosti pracujúc s inovatívnymi a udržateľnými konceptmi.

Cieľom SEED-Hubu je rozvíjať dlhodobé partnerstvá medzi sociálnymi podnikmi a podnikateľmi, ktorí vykonávajú podobné aktivity v prihraničných regiónoch oboch krajín, t.j. Slovenskej republiky a Rakúska, čelia podobným výzvam a môže im prospieť zdieľanie znalostí / know-how. Okrem toho SEED-Hub má za cieľ prispieť k posilneniu cezhraničnej inštitucionálnej spolupráci mobilizáciou partnerov sociálnej ekonomiky z verejnej sféry. Projekt sa zameriava na udržateľný rast v pohraničných regiónoch medzi Viedňou, Burgenlandom, Dolným Rakúskom, Bratislavou, Trnavou a pracuje na týchto výstupoch:

  • Mapovanie ekosystému sociálneho podnikania vo vyššie spomínaných pohraničných regiónoch doplnené rozhovormi s najmenej 70 existujúcimi a začínajúcimi podnikateľmi a organizáciami o ich aktivitách, výzvach a potenciáli spolupráce s podobnými organizáciami za hranicou.
  • Na základe mapovania organizovanie vzdelávacieho programu SEED-Hub s piatimi modulmi šitými na mieru súčasným potrebám sociálnej ekonomiky. Po otvorenej výzve na účasť bude pozvaných 30 účastníkov z rozvíjajúcej sa siete z pohraničných regiónoch. Výber účastníkov sa uskutoční pomocou katalógu kritérií.
  • Príprava výročného fóra sociálneho podnikania, ktoré dopomôže ďalej posilniť cezhraničnú spoluprácu v rámci siete SEED-Hub.

Doba trvania projektu: juli 2020 - október 2022 
Rozpočet projektu: 734 775,05 EUR

SEED-Hub je finančne podporený 85 % z programu INTERREG V-A Slovakia-Austria - program spolupráce Európskej únie a Európskeho fondu regionálne horozvoja (EFRR).

Partneri

Projekt koordinuje  Národohospodárska  faktulta  a  Fakulta  medzinárodných  vzťahov  Ekonomickej univerzity v Bratislave (NHF a FMV EUBA) podporou  partnerov  Sociálni inovátori, družstvo, the University of Applied Sciences Burgenland (FHB)  v  Eisenstadt Centre for Social Innovation (ZSI) vo Viedni.

Informačný bulletin SEED-Hub

Zaregistrujte sa tu na odber informačného bulletinu SEED Hub! Nasledujte prosím odkaz...
Už uverejnené bulletiny sú k dispozícii aj v sekcii na stiahnutie na tejto webovej stránke.

Novinky a medializácia

Tretie číslo bulletinu SEED Hub je k dispozícii na stiahnutie!
Tretie číslo bulletinu SEED Hub je k dispozícii na stiahnutie!
18.02.2022 12:35
V tomto čísle nájdete všetky termíny a ďalšie podrobnosti o druhom Fóre sociálneho podnikania, ktoré je plánované ako hybridná séria podujatí v marci,…
Čítať ďalej...

Fotogaléria - Prvé fórum sociálneho podnikania SEED Hub 24. septembra 2021

Fotogaléria: SEED-Hub Training Module 1 - 15 Oct 2021

Kontakty

 
  • Pre všeobecné informácie o projekte prosím kontaktujte koordinátorku projektu p. Katarínu Brockovú z Ekonomickej univerzity v Bratislave (slovensky / anglicky): 
    katarina.brockova@euba.sk

  • V prípade novinárskych otázok, prosím, smerujte Vaše otázky p. Pamele Bartar z Zentrum für Soziale Innovation / Centra pre sociálne inovácie vo Viedni (nemecky / anglicky): 
    seed-hub@zsi.at