O projekte

Social Entrepreneurship Education and Development Hub
Akronym: SEED-Hub

Projekt SEED-Hub podporuje sociálne podniky a podnikateľov, ktorých spoločným znakom je preberanie sociálnej zodpovednosti pracujúc s inovatívnymi a udržateľnými konceptmi.

Cieľom SEED-Hubu je rozvíjať dlhodobé partnerstvá medzi sociálnymi podnikmi a podnikateľmi, ktorí vykonávajú podobné aktivity v prihraničných regiónoch oboch krajín, t.j. Slovenskej republiky a Rakúska, čelia podobným výzvam a môže im prospieť zdieľanie znalostí / know-how. Okrem toho SEED-Hub má za cieľ prispieť k posilneniu cezhraničnej inštitucionálnej spolupráci mobilizáciou partnerov sociálnej ekonomiky z verejnej sféry. Projekt sa zameriava na udržateľný rast v pohraničných regiónoch medzi Viedňou, Burgenlandom, Dolným Rakúskom, Bratislavou, Trnavou a pracuje na týchto výstupoch:

  • Mapovanie ekosystému sociálneho podnikania vo vyššie spomínaných pohraničných regiónoch doplnené rozhovormi s najmenej 70 existujúcimi a začínajúcimi podnikateľmi a organizáciami o ich aktivitách, výzvach a potenciáli spolupráce s podobnými organizáciami za hranicou.
  • Na základe mapovania organizovanie vzdelávacieho programu SEED-Hub s piatimi modulmi šitými na mieru súčasným potrebám sociálnej ekonomiky. Po otvorenej výzve na účasť bude pozvaných 30 účastníkov z rozvíjajúcej sa siete z pohraničných regiónoch. Výber účastníkov sa uskutoční pomocou katalógu kritérií.
  • Príprava výročného fóra sociálneho podnikania, ktoré dopomôže ďalej posilniť cezhraničnú spoluprácu v rámci siete SEED-Hub.

Doba trvania projektu: júl 2020 - október 2022 
Rozpočet projektu: 734 775,05 EUR

SEED-Hub je finančne podporený 85 % z programu INTERREG V-A Slovakia-Austria - program spolupráce Európskej únie a Európskeho fondu regionálne horozvoja (EFRR).

Konsorcium
Projekt koordinuje  Národohospodárska  faktulta  a  Fakulta  medzinárodných  vzťahov  Ekonomickej univerzity v Bratislave (NHF a FMV EUBA) podporou  partnerov  Sociálni inovátori, družstvo, the University of Applied Sciences Burgenland (FHB)  v  Eisenstadt Centre for Social Innovation (ZSI) vo Viedni.

Kontakty

 
  • Pre všeobecné informácie o projekte prosím kontaktujte koordinátorku projektu p. Katarínu Brockovú z Ekonomickej univerzity v Bratislave (slovensky / anglicky): 
    katarina.brockova@euba.sk

  • V prípade novinárskych otázok, prosím, smerujte Vaše otázky p. Pamele Bartar z Zentrum für Soziale Innovation / Centra pre sociálne inovácie vo Viedni (nemecky / anglicky): 
    seed-hub@zsi.at

Novinky a medializácia

Tlačová správa: POTREBUJETE PENIAZE? Potom predstavte sociálny dopad svojej spoločnosti! Všetky informácie o treťom Fóre sociálneho podnikania SEED Hub
Tlačová správa: POTREBUJETE PENIAZE? Potom predstavte sociálny dopad svojej spoločnosti! Všetky informácie o treťom Fóre sociálneho podnikania SEED Hub
21.09.2022 00:06
Diskutujte s odborníkmi 27. septembra 2022 v Bratislave na tému financovania a pozitívneho sociálneho vplyvu sociálnych podnikov! Projekt Social Entr…
Čítať ďalej...

Informačný bulletin SEED-Hub

Zaregistrujte sa tu na odber informačného bulletinu SEED Hub! Pošlite e-mail na adresu seed-hub@zsi.at
Už uverejnené bulletiny sú k dispozícii aj v sekcii na stiahnutie na tejto webovej stránke.

Vzdelávací program SEED Hub

Na základe mapovania viac ako 70 sociálnych podnikov (spoločností a projektov) v pohraničných regiónoch, ktoré uskutočnilo v rámci projektu SEED Hub, bol vytvorený na mieru šitý vzdelávací program pozostávajúci z piatich modulov, ktorý otestovalo 63 účastníkov. Účasť na projekte bola vyhlásená na základe otvorenej výzvy založenej na súbore kritérií. Revidované učebné materiály sú teraz k dispozícii bezplatne. Pokyny na registráciu v niekoľkých krokoch sú k dispozícii na stiahnutie tu:

Na stiahnutie - Pokyny na prihlásenie na školenie SEED Hub

Fotogaléria: SBF (2) Brunch - Eisenstadte, 31.05.2022

Fotogaléria: SBF1 - Bratislava, 24.09.2021

Fotogaléria: SEED-Hub Training Module 1 - 15.10.2021