Osobné konzultácie - PREDLOŽENIE ŽIADOSTI O NFP CEZ ITMS2014+

interreg_Slovakia-Austria_EU_web2x
Kategória:
Konzultácie
Dátum:
streda, 16. január 2019 10:00 - 12:00
Miesto konania:
Ministerstvo Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky - Račianska 9545/153A, 831 54 Bratislava
Slovensko
Prvým nevyhnutným krokom pre podanie žiadosti o NFP prostredníctvom ITMS2014+ je vytvorenie používateľského konta. Riadiaci orgán poskytne žiadateľom (vedúcemu partnerovi) plnú súčinnosť pri registrovaní žiadosti o NFP v ITMS2014+. Za týmto účelom vyčlenil riadiaci orgán osobné konzultácie s vedúcim partnerom. Cieľom konzultácie je praktická pomoc pri registrovaní žiadosti o NFP v ITMS2014+.
 
 

Všetky termíny:

  • štvrtok, 31. január 2019 10:00
  • streda, 30. január 2019 14:00
  • streda, 30. január 2019 10:00
  • utorok, 29. január 2019 14:00
  • utorok, 29. január 2019 10:00
  • pondelok, 28. január 2019 14:00
  • pondelok, 28. január 2019 10:00
  • štvrtok, 24. január 2019 10:00

Powered by iCagenda