7. zasadnutie Monitorovacieho výboru

Kategória:
Monitorovací výbor
Dátum:
utorok, 7. máj 2019
Miesto konania:
Slovenská republika - Rybné námestie 1, 811 02 Bratislava-Staré Mesto
Slovensko