10. zasadnutie Monitorovacieho výboru

interreg_Slovakia-Austria_EU_web2x
Kategória:
Monitorovací výbor
Dátum:
streda, 17. február 2021 - štvrtok, 18. február 2021
Miesto konania:
Rakúsko