10. zasadnutie Monitorovacieho výboru

interreg_Slovakia-Austria_EU_web2x
Kategória:
Monitorovací výbor
Dátum:
utorok, 9. marec 2021 - streda, 10. marec 2021
Miesto konania:
Rakúsko