Záverečné podujatie projektu 3E-Morava Nature

Snímka_obrazovky_6
Kategória:
Podujatia
Dátum:
pondelok, 7. jún 2021 10:00 - 12:15
Miesto konania:
Hohenau an der March/Online
Dátum:
pondelok, 7. júna 2021
Čas:
10:00 - 12:15 hod.
Miesto konania:
Atrium
Liechtensteinstraße 10
2273 Hohenau an der March
alebo online:
Zoom
 
09:30 hod
   
Príchod a registrácia
10:00 hod
 
Uvítacie slovo starostu: Wolfgang Gaida, Hohenau an der March
10:10 hod
 
Rozhovory na tému cezhraničnej spolupráce v projekte 3E-Morava-Nature a regióne Morava - Dyje
  
Videoposolstvo zástupcu krajinského hajtmana Stephana Pernkopfa, Dolné Rakúsko
  
Člen krajinského snemu pre záležitosti EÚ-LR Martin Eichtinger, Dolné Rakúsko
Politickí reprezentanti Slovenska
11:00 hod 
 
Výsledky projektu 3E-Morava Nature - životné prostredie - vzdelávanie - ekocentrá
  • Manažment biotopov vo vybraných lokalitách na oboch brehoch rieky Moravy: Spásanie extenzívnych suchých lokalít a manažment mokradí
  • Ekologické vzdelávanie a ekopedagogika v ekocentrách na oboch brehoch rieky Moravy
  • 5 ekocentier na Slovensku a v Rakúsku
  • Práca s verejnosťou a ponuky pre návštevníkov
poskytované rakúskymi a slovenskými partnermi projektu.
12:00 hod
 
záverečné slovo hlavného rakúskeho partnera NÖ.Regional
Konferencia sa uskutoční ako hybridné podujatie. Môžete sa preto rozhodnúť buď pre prezenčné podujatie v Átriu v Hohenau an der March (s obmedzeným počtom účastníkov) alebo si zvolíte online účasť. Podujatie bude simultánne tlmočené z nemčiny do slovenčiny a naopak.
Účasť je bezplatná.
 
Prosíme Vás o registráciu do 02.06.2021 tu:
 
1) Účasť na zasadnutí je podmienená dodržiavaním pravidla 3G (getestet, geimpft, genesen - testovaný(á), očkovaný(á), vyliečený(á)): Zúčastniť sa môžu iba prihlásené osoby ktoré pred zasadnutím absolvujú negatívny antigénový test (max. 48 hod.) alebo PCR-test (max. 72 hod.), aspoň 1. očkovanie (pred min. 3 týždňami) a preukážu sa ním alebo sa preukázateľne vyliečili z ochorenia COVID-19 (max. pred 6 mesiacmi).
2) Povinné je nosenie respirátora FFP2.
3) Pred vstupom do sály sa účastníci musia podpísať do prezenčnej listiny.
Prosíme Vás v tejto súvislosti o pochopenie, ďakujeme! 
 
Následne budú môcť účastníci navštíviť v malých skupinách March-Thaya-Zentrum s výstavou "Schau die AU" (Pozri si LUHY) a pozrieť si opatrenia AURINGu.
 
Tešíme sa na Vašu účasť!