Open Days

Kategória:
Konzultácie
Dátum:
utorok, 15. január 2019 08:00 - 16:00
Miesto konania:
Ministerstvo Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky - Račianska 9545/153A, 831 54 Bratislava
Slovensko
Uzávierka 4. kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je 31. 1. 2019.  K tejto uzávierke ponúka Spoločný sekretariát v Bratislave a vo Viedni konzultačné dni,  tzv. „Open Days“. Termín konzultácie si môžete dohodnúť telefonicky alebo e-mailom. Kontakt na spoločný sekretariát nájdete tu.