Sťažnosť môže byť podaná elektronicky na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo písomne formou listu. Sťažnosť môže byť zaslaná dvojjazyčne a to v slovenskom a nemeckom jazyku, alebo len v anglickom jazyku. Ak je odoslaná v elektronickej podobe, obsahuje aj sken sprievodného listu podpísaného štatutárnym zástupcom sťažovateľa. Sťažnosť musí obsahovať nasledujúce náležitosti:

 • Meno zástupcu a názov inštitúcie - odosielateľa sťažnosti,
 • názov inštitúcie, ktorej je sťažnosť adresovaná,
 • kód žiadosti/projektu, názov projektu alebo akronym,
 • jasne uvedené dôvody sťažnosti,
 • na aké nedostatky sťažnosť poukazuje,
 • požadované riešenie (čoho sa sťažovateľ domáha),
 • akékoľvek podporné dokumenty.


Sťažnosti, ktoré nebudú v súlade s týmito požiadavkami, nemôžu byť efektívne vyriešené. Prijatie sťažnosti, vrátane prípadného požadovania doplňujúcich informácií, bude oznámené RO / SpS do 7 kalendárnych dní od prijatia správy.

Nahlasovanie podozrení z podvodu / korupcie / protispoločenskej činnosti v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko je možné vykonať na e-mailových adresách:

 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. zriadenú Národnou protikorupčnou jednotkou v spolupráci OCKÚ OLAF,
 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. zriadenú Národnou protikorupčnou jednotkou v spolupráci OCKÚ OLAF,
 • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. zriadenú Úradom vlády SR.

alebo prostredníctvom:


Nahlasovanie podozrení z korupcie na národnej úrovni v Slovenskej republike je možné vykonať, napr. prostredníctvom listinnej zásielky, e-mailu alebo telefonicky aj na adresu:

Národná protikorupčná jednotka expozitúra Bratislava
Račianska 45
812 72 Bratislava
tel.: 09610 56371
fax: 09610 59151

Kontaktné miesto kontroly výdavkov pre partnerov z Viedne

Mag. Gabriele Springinklee
Tel. +43 1 4000 27031
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kontaktné miesto kontroly výdavkov pre partnerov z Dolného Rakúska

Mag. Thomas Schmidt
Tel. +43 2 742 9005 16123
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Gertraud Krenn
Tel. +43 2 742 9005 14108
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kathrin Linzbauer
Tel. +43 2 742 9005 14247
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Judith Hader
Tel. +43 2 742 9005 14240
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Sanela Kurbegovic
Tel. +43 2 742 9005 14248
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Sandra Gross
T
el. +43 2 742 9005 16028
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kontaktné miesto kontroly výdavkov pre partnerov zo spolkového kraja Burgenland

Magdalena Vogl B.A.
Tel. +43 5 9010 2447
E-mail: magdalena.voglTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kontaktné miesto kontroly výdavkov pre partnerov zo Slovenska

Mgr. Martin Hudzík
Tel.: +421-2-58317-400
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

V každom regióne, ktorý spadá do programu, existujú regionálne miesta. Regionálni koordinátori majú na starosti najmä disemináciu operácií (aktivít) a informácií. Ďalej podporujú Riadiaci orgán a Spoločný sekretariát v tom, aby boli dodržané požiadavky na publicitu a informovanosť a to hlavne prostredníctvom organizácie informačných podujatí a napr. burzy partnerov. Takisto pomáhajú žiadateľom pri rozvíjaní projektových ideí.

Viedeň

Adriana Bachora Nowak
Tel. +43 1 4000 27064
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dolné Rakúsko

Francois-Edouard Pailleron
Tel. +43 2 742 9005 1412 9
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Burgenland

Harald Ladich
Tel. +43 5 9010 2424
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Bratislavský samosprávny kraj

Veronika Ormandíková
Tel. +421  248 264 259
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Trnavský samosprávny kraj

Andrea Koláriková
Tel. +421 2 33 5559 623
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ida Antipovová
Tel. +421 2 33 5559 620
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.