Na základe dohody rakúskych a slovenských programových partnerov funkciu riadiaceho orgánu programu Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko vykonáva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR). V programovom období 2007-2013 plnilo uvedené ministerstvo úlohy Národného orgánu pre program cezhraničnej spolupráce SK-AT a bolo jediným poskytovateľom národného spolufinancovania. Snahou MPRV SR je zachovať kontinuitu v riadení programu a nadviazať na úspechy pomaly sa končiaceho programu. Riadiaci orgán kladie dôraz na to, aby bol program spolupráce orientovaný na dosahovanie vytýčených priorít a prispel tak k ďalšiemu rozvoju prihraničného územia ako aj k zintenzívneniu cezhraničnej spolupráce inštitúcií a iných subjektov. V spolupráci s programovými partermi sa MPRV SR usiluje o nastavenie takého systému riadenia, ktorý zabezpečí výber kvalitných projektov, plynulú implementáciu programu ako aj zjednodušenie a skrátenie doby overovania výdavkov.

Mgr. Katarína Mihaľová
Generálna riaditeľka Sekcie Programov cezhraničnej spolupráce
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Monika Csonková, PhD.
Riaditeľka odboru riadenia a implementácie programov cezhraničnej spolupráce
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

​Mgr. Tomáš Swiatlowski, PhD.
Vedúci oddelenia riadenia programov cezhraničnej spolupráce
Tel. +421 2 583 17 182
E-Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

JUDr. Václav Javůrek
Programový manažér
Tel. +421 2 583 17 396
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.