Na základe dohody rakúskych a slovenských programových partnerov funkciu riadiaceho orgánu programu Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko vykonáva Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). V programovom období 2007-2013 plnilo uvedené ministerstvo úlohy Národného orgánu pre program cezhraničnej spolupráce SK-AT a bolo jediným poskytovateľom národného spolufinancovania. Snahou MIRRI SR je zachovať kontinuitu v riadení programu a nadviazať na úspechy pomaly sa končiaceho programu. Riadiaci orgán kladie dôraz na to, aby bol program spolupráce orientovaný na dosahovanie vytýčených priorít a prispel tak k ďalšiemu rozvoju prihraničného územia ako aj k zintenzívneniu cezhraničnej spolupráce inštitúcií a iných subjektov. V spolupráci s programovými partermi sa MIRRI SR usiluje o nastavenie takého systému riadenia, ktorý zabezpečí výber kvalitných projektov, plynulú implementáciu programu ako aj zjednodušenie a skrátenie doby overovania výdavkov.

Ing. Lea Malá
Generálna riaditeľka sekcie
E-Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. Tomáš Swiatlowski, PhD.
Riaditeľ odboru riadenia a implementácie programov cezhraničnej spolupráce
Vedúci oddelenia riadenia programov cezhraničnej spolupráce
Tel. +421 2 583 17 182
E-Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Barbora Bednáriková, MSc.
Programová manažérka
Tel. +421 2 583 17 214
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

JUDr. Václav Javůrek
Programový manažér
Tel. +421 2 583 17 396
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.