Riadiaci orgán programu, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zverejňuje novú verziu Príručky pre prijímateľov, v. 3.2, účinnú od 01.06.2021.

Vážení žiadatelia,

v dňoch 9. - 10. marca a 12. apríla 2021 sa online formou uskutočnilo 10. zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.

Vážení žiadatelia,

v dňoch 9. - 10. marca a 12. apríla 2021 sa online formou uskutočnilo 10. zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.