„Deň európskej spolupráce“ si pripomíname každý rok 21. septembra. Ale prečo oslavujeme práve spoluprácu?

Monitorovací výbor Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-AT rozhodoval o projektoch technickej pomoci v rámci prioritnej osi č. 5 (vyzvanie INTERREG V-A SK-AT/TP/2017/01) verzia 2.0.

V rámci písomnej procedúry č. 22, ktorá prebehla v termíne od 16.6.2020 do 23.6.2020, rozhodol o schválení nasledovného projektu:

External Support to the programming process of Interreg Slovakia – Austria 2021 - 2027 v celkovej hodnote 127 500,00 EUR zo zdroja EFFR.

Prehľad nájdete tu

Vzájomne prínosná a prospešná spolupráca medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou pri implementácii spoločných cezhraničných projektov v rámci programu spolupráce Interreg bude pokračovať aj v nasledujúcom programovom období. Zástupcovia oboch krajín to spečatili podpisom Memoranda o porozumení pri pokračovaní v cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Rakúskom pre obdobie 2021-2027. Za slovenskú stranu sa pod Memorandum podpísala ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová a minister financií Igor Matovič. Rakúsku stranu svojim podpisom reprezentujú predseda krajinskej vlády Burgenlandu Hans Peter Doskozil, krajinský minister Dolného Rakúska Martin Eichtinger a vedúci oddelenia Európskych záležitostí mesta Viedeň Martin Pospischill.