Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, dáva do pozornosti pripravované online podujatie o cezhraničnej spolupráci, ktoré sa uskutoční dňa 22.4.2020.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko informuje, že v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami ohľadom koronavírusu COVID-19, sa predlžuje lehota na predkladanie ponúk na zákazku Vypracovanie programového dokumentu pre program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2021-2027 do 4. mája 2020 do 9:00 hod.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko informuje, že dňa 20.3.2020 bola na stránke mesta Viedeň (https://www.wien.gv.at/) zverejnená výzva na predkladanie ponúk na zákazku Vypracovanie programového dokumentu pre program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2021-2027. Termín na predkladanie ponúk je 20.4.2020.