Riadiaci orgán programu, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, zverejňuje novú verziu Príručky pre prijímateľov, v. 4.1 a Pravidiel oprávnenosti výdavkov, v. 4.1, ktoré sú účinné od 31.10.2022. Oba dokumenty sú zverejnené na našej webovej stránke www.sk-at.eu v sekcii Dokumenty.

V mene Riadiaceho orgánu programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT si Vás dovoľujeme informovať, že sídlo Riadiaceho orgánu a Spoločného sekretariátu v Bratislave sa v novembri  zmení! Odo dňa 16.11.2022 bude RO / SpS Bratislava k dispozícii na tejto novej adrese:

Pribinova 4195/25
811 09  Bratislava
Slovenská republika

Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-AT vyhlasuje elektronickú súťaž pre žiačky a žiakov základných a stredných škôl na území Slovenskej Republiky a Rakúska. Súťaž s názvom „Staň sa reportérom prihraničia“! sa realizuje v téme „Spoznaj projekty prihraničia a ich prínos pre ľudí“. Úlohou autorov je originálnou formou prezentovať pohľad na slovensko-rakúske cezhraničné projekty a ich priaznivý dopad na rozvoj cezhraničnej oblasti, a to formou fotografie/kresby alebo článku.

SKAT competition