Vytlačiť
Kategória: Aktuality

Vzhľadom k častým zmenám pravidiel týkajúcich sa verejného obstarávania sa MPRV SR ako riadiaci orgán pre Program spolupráce Interreg V-A SK-AT  rozhodol pre vydanie samostatného dokumentu, ktorý upravuje problematiku verejného obstarávania.

Nová Príručka k procesu verejného obstarávania spolu s jej prílohami upravuje postupy, ktoré majú slovenskí projektoví partneri povinnosť dodržiavať pri príprave a počas realizácie verejného obstarávania ako aj pri komunikácii s prvostupňovou kontrolou.

# Názov Veľkosť Dátum zmeny Stiahnuť
Príručka k procesu verejného obstarávania 999.49 KB 27.04.2018 Stiahnuť Zobraziť
Prílohy príručky 274.15 KB 27.04.2018 Stiahnuť