Cezhraničné programy INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko, Rakúsko – Česká republika a Rakúsko – Maďarsko v spolupráci s mestom Viedeň si Vás dovoľujú pozvať na podujatie EC Day 2018, ktoré sa uskutoční dňa 27. septembra 2018 vo Viedni.

Už po siedmykrát oslavujú cezhraničné programy s označením INTERREG Deň európskej spolupráce – European Cooperation Day – v skratke EC Day. V centre pozornosti nebudú iba projekty, ale aj samotné cezhraničné programy. Tento rok využili tri cezhraničné programy uvedené podujatie na organizáciu svojho Výročného podujatia pod mottom „Kompetencie bez hraníc“.

Registrovať sa môžete cez tento link do 17. septembra 2018: http://www.interreg-athu.eu/en/ec-day2018/

Program a detaily podujatia nájdete v priloženej pozvánke.