Už po siedmykrát organizovali túto jeseň programy INTERREG v celej Európe Deň európskej spolupráce. 27. septembra 2018 využili hneď tri cezhraničné programy INTERREG V-A Slovenská republika-Rakúsko, Rakúko – Česká republika, Rakúsko-Maďarsko, túto príležitosť na to, aby v spolupráci s mestom Viedeň pripravili aj svoje Výročné podujatia pod spoločným mottom "Kompetencie bez hraníc".

DSC_0046


MAK (Múzeum pre aplikované umenie) ako skúsený projektový partner v oblastiach ako sú remeslá, architektúra, dizajn a inovácie


Za miesto slávnostého podujatia bolo vybrané rakúske Múzeum aplikovaného umenia/ múzeum súčasného umenia, skrátene MAK (Österreichisches Museum für angewandte Kunst/Gegenwartkunstmuseum), ktoré realizuje aktívne od roku 2005 projekty v programoch INTERREG.

“Cezhraničné programy INTERREG nám otvárajú možnosti hľadať a na dlohodobej báze prehlbovať spoločné ťažiská spolupráce s partnermi z Brna, Brtnice alebo z Bratislavy. Do tejto spolupráce je zapojený aj kreatívny sektor, čo znamená, že prepájame ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, ako je architektúra, remeslá a inovácie. Obzvlášť v oblasti dizajnu sa v súčasnosti veľa pripravuje. Ťažisko je pritom na digitalizácii, na jej účinkoch ako aj na rôznorodých možnostiach vytvárania budúcnosti, uviedol Dr.Dr. Christoph Thun-Hohenstein, generálny riaditeľ MAK.

Popri workshopoch, výmenách skúseností a tvorivých dieľňach je možné pracovať na konkrétnych cezhraničných projektových výstupoch: prebiehajúca výstava POST OTTO WAGNER, na ktorú bol v rámci Dňa európskej spolupráce EC Day 2018 voľný vstup, sa zrealizovala vďaka projektu spolupráce "Bilaterálne siete dizajnu", ktorý sa realizuje v spolupráci s Českou republikou.

DSC_0100


Vzdelávanie a výskum – to sú projekty zamerané na sprostredkovanie umenia, cudzie jazyky až po projekty v oblasti prírodných vied


Viac ako polovica projektov EÚ s účasťou Viedne sa zameriava na oblasť vzdelávania a výskumu: v centre pozornosti je napr. výskum riek a sedimentov, ktorý sa spája s výstavbou vodného laboratória pri Brigittenauer Sporn, ďalej viacjazyčné vzdelávanie v škôlkach a školách alebo už zmienená spolupráca múzeí v téme stredoeurópskej moderny alebo v dizajne a inováciách. Niektoré z vybraných projektových konzorcií predstavili v druhej časti podujatia svoje aktivity v rámci tzv. World-Café. Zo slovensko – rakúskych projektov spomenieme nasledujúce:


BIG: Viacjazyčnosť a rozmanitosť jazykov v skôlkach a základných školách
DREAM SK-AT: Projekt, ktorý sa realizuje vo všetkých troch cezhraničných programoch. Uvedený projekt je vlajkovou loďou projektov inicitívy EÚ Dunajská stratégia.
PlasticFreeDanube: Akčný plán s cieľom zredukovať množstvo plastových odpadov v Dunaji 

Viac na tému vyše 100 cezhraničných projektov INTERREG s účasťou Viedne, programového obdobia 2007-2013 ako aj ťažiská ďalších 25-tich v súčasnosti realizovaných cezhraničných projektov s účasťou Viedne nájdete na: www.cbc.wien.

 


Článok je skrátený.
Copyright Stadt Wien, MA 27 / Huber