Vytlačiť
Kategória: Aktuality

V súvislosti s plánovanou aktualizáciou systému ISUF si Vám dovoľujeme oznámiť, že od 20.6. 2019 18:00 do 25.6. 2019 7:00 nebude možné ani v ITMS2014+ vykonávať kroky, ktoré majú za následok integračnú akciu na ISUF.

Ide najmä o tieto kroky:

• založenie/zmena subjektu v ITMS2014+
• schvaľovanie ZDV/ŽoP
• zmena projektu (napr. zmena rozpočtu projektu, zmena partnera na projekte)

Ďakujeme za pochopenie.