VYTVORENIE KONTA V ITMS2014+

Prvým nevyhnutným krokom pre podanie žiadosti o NFP prostredníctvom ITMS2014+ je vytvorenie používateľského konta. Nielen žiadateľ (vedúci partner), ale všetci projektoví partneri musia mať vytvorené používateľské kontá v ITMS2014+. Upozorňujeme žiadateľov, aby požiadali o aktiváciu používateľského konta ITMS2014+ v dostatočnom časovom predstihu tak, aby nebolo časovo ohrozené predloženie ich Žiadosti o NFP.

ŽIADATELIA ZO SLOVENSKA

Pre žiadateľov/projektových partnerov zo Slovenska je povinnosťou vytvoriť si konto v systéme ITMS2014+

Návod ako postupovať pri vytváraní konta je dostupný tu.

Vzor žiadosti o aktiváciu používateľského konta je dostupný tu.

Upozorňujeme, že v prípade, že žiadateľ/projektový partner už disponuje kontom v systéme ITMS2014+ v rámci iného operačného programu, nemusí vytvárať nové konto, ale použije existujúce.

ŽIADATELIA Z RAKÚSKA

  1. Vyplňte formulár tu a zašlite ho na Spoločný sekretariát (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).
  2. Žiadosť o aktiváciu konta vytvorí Riadiaci orgán a e-mailom zašle žiadateľovi PDF formulár na podpis.
  3. Štatutárny zástupca, ako aj všetci užívatelia podpíšu Žiadosť o aktiváciu konta a bezodkladne zašlú originál na Riadiaci orgán alebo na Spoločný sekretariát vo Viedni.
  4. Riadiaci orgán zabezpečí vytvorenie konta. Žiadateľ dostane automatické potvrdenie o aktivácii konta.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že lehota na doručenie podpísanej Žiadosti o aktiváciu konta na Riadiaci orgán je najneskôr 15.11.2019. Partnerom z Rakúska doporučujeme, aby vyplnenú excelovú tabuľku pre vytvorenie Žiadosti o aktiváciu konta zaslali na Riadiaci orgánu najneskôr do 31.10.2019.