Vážení žiadatelia,

Monitorovací výbor Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-AT rozhodoval o projektoch technickej pomoci v rámci prioritnej osi č. 5 (vyzvanie INTERREG V-A SK-AT/TP/2017/01) vo viacerých fázach.

V rámci písomnej procedúry č. 6 rozhodol dňa 27.10.2017 o schválení:

TA002 - TA Burgenland SK-AT

TA005 - TP SK-AT FLC 2014-2020

TA003 - AA

V rámci 4. zasadnutia Monitorovacieho výboru dňa 13.12.2017 bola schválená žiadosť TA001 – JS-P Vienna.

V rámci 7. písomnej procedúry Monitorovací výbor rozhodol o schválení žiadosti TA004 - TP SK-AT RO a STS 2014-2020 dňa 22.1.2018.

Spolu bolo schválených 5 projektov technickej pomoci v celkovej výške 4 298 292,63 € zo zdroja EFFR.

Prehľad jednotlivých projektov nájdete tu.