Vážení prijímatelia,

chceli by sme Vás ubezpečiť, že Riadiaci orgán a Spoločný sekretariát sa intenzívne zaoberajú problémami vzniknutými v súvislosti s COVID-19.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a jej dopad na implementáciu projektov budú v najbližších dňoch pracovníci STS kontaktovať všetkých vedúcich partnerov. Prosíme Vás, reagujte na ich dotazy a informujte ich o problémoch, dopadoch, či prípadných obmedzeniach zapríčinených aktuálnou situáciou.

Našou spoločnou snahou je identifikovať eventuálne komplikácie a nájsť optimálne riešenia.

V období od 17. do 27. marca 2020 budú zamestnanci Riadiaceho orgánu, Spoločného sekretariátu a z prevažnej miery aj národní kontrolóri pracovať z domu (home office). Vzhľadom na uvedené Vás žiadame o ich kontaktovanie predovšetkým prostredníctvom emailov.