Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko informuje, že dňa 20.3.2020 bola na stránke mesta Viedeň (https://www.wien.gv.at/) zverejnená výzva na predkladanie ponúk na zákazku Vypracovanie programového dokumentu pre program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2021-2027. Termín na predkladanie ponúk je 20.4.2020.

Výzvu na predkladanie ponúk nájdete tu.