Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko informuje, že v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami ohľadom koronavírusu COVID-19, sa predlžuje lehota na predkladanie ponúk na zákazku Vypracovanie programového dokumentu pre program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2021-2027 do 4. mája 2020 do 9:00 hod.

Viac informácií o výzve nájdetu tu.