Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko dáva do pozornosti novú verziu Príručky k ITMS2014+ pre projekty generujúce príjem.

Platnosť nadobudla 15.5.2020. ​Zoznam deklarovaných výdavkov pre projekty generujúce príjem nájdete tu.

Príručku k ITMS2014+ pre projekty generujúce príjem nájdete v sekcii Dokumenty.