Termín na predkladanie žiadostí o NFP bol posunutý na 30.11.2020.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na aktualizovanú dokumentáciu výziev.

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte Spoločný sekretariát.