Dávama do pozornosti zmenené kontakty Spoločného sekretariátu vo Viedni.

Pevné linky boli zrušené, zastihnúť nás môžete na mobilných telefónnych číslach uverejnených na našej webstránke v sekcii Kontakty.