Vytlačiť
Kategória: Aktuality

Riadiaci orgán programu, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zverejňuje novú verziu Príručky pre prijímateľov, v. 3.2, účinnú od 01.06.2021.


Príručka pre prijímateľov

Prílohy