Na našej webovej stránke môžete nájsť Zhrnutie pre občanov za rok 2020 (Summary for citizens 2020). Pozrite si ho a oboznámte sa s vykonávaním nášho programu Interreg V-A SK-AT.

Nájdete v ňom:

-  informácie o fungovaní nášho programu

- program v číslach za rok 2020

- vybrané výstupy za rok 2020

- príklady našich zaujímavých projektov

- o našich aktivitách a podujatiach

 

Spolu s výročnou správou (AIR 2020) si ho pozrite tu:

2020 AIR + Citizen's summary - INTERREG SK-AT