Vzájomne prínosná a prospešná spolupráca medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou pri implementácii spoločných cezhraničných projektov v rámci programu spolupráce Interreg bude pokračovať aj v nasledujúcom programovom období. Zástupcovia oboch krajín to spečatili podpisom Memoranda o porozumení pri pokračovaní v cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Rakúskom pre obdobie 2021-2027. Za slovenskú stranu sa pod Memorandum podpísala ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová a minister financií Igor Matovič. Rakúsku stranu svojim podpisom reprezentujú predseda krajinskej vlády Burgenlandu Hans Peter Doskozil, krajinský minister Dolného Rakúska Martin Eichtinger a vedúci oddelenia Európskych záležitostí mesta Viedeň Martin Pospischill.

Memorandum, ktoré nadobudlo účinnosť 21. júla 2021, potvrdzuje ambíciu oboch krajín pokračovať  v spolupráci pri posilňovaní vzájomných vzťahov, využívaní potenciálu cezhraničného regiónu a pri riešení spoločných výziev. Partneri považujú spoluprácu v prihraniční za efektívnu a prinášajúcu hmatateľné výsledky, ktoré sa pozitívne odzrkadľujú na živote obyvateľov regiónu.

Prostredníctvom programu spolupráce Interreg Slovenská republika - Rakúsko, spolufinancovaného z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, budú implementované projekty zamerané, okrem iného, na podporu spolupráce v oblasti výskumu a inovácií, ochrany životného prostredia, prírodného a kultúrneho dedičstva, udržateľného turizmu a inštitucionálnej spolupráce.