Víno spája! V projekte Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií s akronymom Heritage spojilo Bratislavský samosprávny kraj a Dolné Rakúsko. Oba regióny majú spoločnú históriu a spájajú ich aj spoločné témy. Jednou z nich je aj téma vína a vinohradníctva.

Zámerom projektu je zriadiť kultúrne a kreatívne centrum v zámku v Modre ako aj reprezentatívne výstavné sály v zámku Jedenspeigen, aby sa vytvoril priestor pre budúce vinárske a kultúrne prezentácie. Za týmto účelom sú oba zámky zrekonštruované. Súčasťou projektu sú aj kultúrne a umelecké podujatia, ako napríklad semináre alebo dni otvorených ateliérov, ktoré majú udržovať tradície a zároveň budiť záujem verejnosti.

Modranský kaštieľ sa tak spolu so záhradou stane miestom, kde sa stretnú tradície, kultúra a moderné technológie. V krásnej pamiatke sa spojí vinárska história Malokarpatska a Dolného Rakúska. Zároveň sa tu buduje digitalizačné stredisko, ktoré bude k dispozícii verejnosti. Prostredníctvom dokumentácie umeleckých a kultúrnych procesov a podujatí v regióne posilní cezhraničnú spoluprácu.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Rakúskom INTERREG V-A SK-AT. 

O projekte si môžete pozrieť nasledujúce video:

(4) Víno spája. Vo výbornom projekte spojilo Bratislavskú župu s Rakúskom - YouTube

Viac informácií o projekte nájdete tu:

Heritage SK-AT - INTERREG SK-AT

heritage