Prelistujte si voľne dostupnú príručku TheCultur EU funding guidektorá má pomôcť všetkým subjektom a profesionálom nájsť inšpiráciu a informácie o financovaní svojich projektov!
Do novej príručky Európskej komisie bol zaradený aj projekt Dizajn a inovácie - Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe spolu s ďalšími inšpiratívnymi ideami. Odporúčame tiež nový online nástroj na vyhľadávanie vhodných programov, dostupný na rovnakej webstránke. 
Príručku nájdete tu: https://ec.europa.eu/culture/document/cultureu-funding-guide Slovensko-rakúsky cezhraničný projekt sa nachádza na strane 64.
Viac informácií o projekte nájdete aj na našej web stránke: Design & Innovation - INTERREG SK-AT