Európska komisia otvára výzvu na predkladanie žiadostí o pilotné projekty cezhraničného riadenia.

Počas pilotných projektov bude OECD spolupracovať s každým regiónom jednotlivo, ako aj v skupinách, aby sa podelila o skúsenosti s realizáciou cezhraničnej spolupráce.

Európska komisia hľadá záujemcov najmä z radov tých, ktorí sa už podieľajú na posilňovaní cezhraničných rozvojových kapacít. Uchádzať sa môžu zástupcovia miestnych samospráv, univerzít, výskumných centier, Euroregiónov alebo Európskych zoskupení územnej spolupráce.

Viac informácií o výzvach nájdete na stránke Európskej komisie: Publication of Calls for expressions of interest - DG REGIO - Regional Policy - European Commission (europa.eu).

Termín na prihlásenie sa je do piatku, 30. septembra 2022.