Zaviedli Vás vaše potulky do mestečka Marchegg? Zastavte sa na zámku a zoznámte sa s Programom cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko a výberom jeho úspešne realizovaných projektov.

Plagáty a videá venované Programu a projektom si môžete pozrieť zdarma vo vestibule, pri vchode na Dolnorakúsku krajinskú výstavu 2022, ktorá prebieha na zámku Marchegg do 13. novembra, pod názvom „Tajomstvá MORAVSKÉHO POĽA – Človek. Kultúra. Príroda."

Interreg exhibition