V mene Riadiaceho orgánu programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT si Vás dovoľujeme informovať, že sídlo Riadiaceho orgánu a Spoločného sekretariátu v Bratislave sa v novembri  zmení! Odo dňa 16.11.2022 bude RO / SpS Bratislava k dispozícii na tejto novej adrese:

Pribinova 4195/25
811 09  Bratislava
Slovenská republika


Poštová adresa pre doručenie písomností znie:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Oddelenie spoločného technického sekretariátu Interreg V-A SK-AT
Pribinova 4195/25
811 09  Bratislava
Slovenská republika 

Telefonické kontakty ostávajú po zmene sídla RO / SpS Bratislava zatiaľ nezmenené.

V prípade predkladania originálov napr. predlkladanie Žiadosti o platbu alebo dodatkov k Zmluvám o NFP Vás prosíme o posielanie písomností na NOVÚ poštovú adresu s účinnosťou od 7. novembra 2022.

Pokiaľ budete predkladať hore uvedené písomnosti v období medzi 8.11.- 17.11.2022  odporúčame Vám vopred  telefonicky kontaktovať Spoločný sekretariát - INTERREG SK-AT a dohodnúť si termín odovzdania dokumentácie. V opačnom prípade hrozí riziko, že sa spracovanie Vami predloženej  Žiadosti o platbu môže omeškať.

Vopred Vám ďakujeme za porozumenie!