We would like to inform you that according to the Government Decree of the Slovak Republic no. 355 as of 4 June 2020, from 1 October 2020 all duties and competencies of the Managing Authority of the Interreg V-A SK-AT Cross-border Cooperation Program (hereinafter referred to as the „Interreg V-A SK-AT Program”) have been transferred from the Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic to the Ministry of Investment, Regional Development and Informatization of the Slovak Republic (MIRDI SR).

V rámci ôsmeho hodnotiaceho kola Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT organizuje Spoločný sekretariát tzv. OPEN DAYS  – konzultácie k žiadostiam o NFP, ktoré sú plánované v nasledujúcich termínoch:

Vážení žiadatelia, v dňoch 14. - 15. júla 2020 sa v Bratislave uskutočnilo 9. zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.