Vážené dámy, vážení páni,

dovoľujeme si Vás pozvať na Seminár pre prijímateľov. Cieľom seminára je poskytnutie podrobných informácií nevyhnutných k bezproblémovému implementovaniu schváleného projektu.

Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko dáva do pozornosti novú verziu Príručky k ITMS2014+ pre projekty generujúce príjem.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, dáva do pozornosti pripravované online podujatie o cezhraničnej spolupráci, ktoré sa uskutoční dňa 22.4.2020.