Slovenskí prijímatelia implementujúci projekty v rámci programov Interreg V-A 2014-2020 majú možnosť požiadať RO o konzultáciu k procesu verejného obstarávania týkajúce sa schválených projektov v priestoroch MPRV SR (Račianska 153/A, Bratislava) v rámci konzultačných hodín, ktoré budú realizované vždy v prvý utorok v mesiaci v čase od 10:00 do 12:00. Konzultácie sú podmienené zaslaním konkrétneho okruhu otázok s popisom problémovej situácie spolu s navrhovaným riešením na emailovú adresu - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a následným potvrdením termínu a konkrétneho času konzultácie zo strany RO, pričom za prijímateľa je vyžadovaná účasť kompetentných osôb, ktorí danú súťaž realizujú.

Vzhľadom k častým zmenám pravidiel týkajúcich sa verejného obstarávania sa MPRV SR ako riadiaci orgán pre Program spolupráce Interreg V-A SK-AT  rozhodol pre vydanie samostatného dokumentu, ktorý upravuje problematiku verejného obstarávania.

Nová Príručka k procesu verejného obstarávania spolu s jej prílohami upravuje postupy, ktoré majú slovenskí projektoví partneri povinnosť dodržiavať pri príprave a počas realizácie verejného obstarávania ako aj pri komunikácii s prvostupňovou kontrolou.

# Názov Veľkosť Dátum zmeny Stiahnuť
Príručka k procesu verejného obstarávania 999.49 KB 27.04.2018 Stiahnuť Zobraziť
Prílohy príručky 274.15 KB 27.04.2018 Stiahnuť

 

Dňa 13.decembra 2017 sa v Bratislave uskutočnilo strategické zasadnutie Monitorovacieho výboru Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT, ktoré otvorila v mene Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pani ministerka Gabriela Matečná. Za Generálne riaditeľstvo Európskej Komisie zodpovedné za regionálnu politiku sa zúčastnili pani Nathalie Verschelde, zástupkyňa oddelenia programov cezhraničnej spolupráce (INTERREG) a nový Desk Officer pán Ivan Fecenko.

Predmetom diskusie bola finalizácia riadiacej dokumentácie ako sú Príručky pre žiadateľov a pre prijímateľov, zmluva o poskytnutí NFP ako aj monitorovací systém ITMS2014+, prostredníctvom ktorého bude možné v budúcnosti podávať žiadosti o NFP ako aj  monitorovať obsahovú implementáciu cezhraničných projektov a ich finančný manažment.

Nosnou témou stretnutia bola realizácia dôležitých míľnikov cezhraničného programu a včasné a bezproblémové plnenie cieľov Európskej Komisie.