Slovenskí prijímatelia implementujúci projekty v rámci programov Interreg V-A 2014-2020 majú možnosť požiadať RO o konzultáciu k procesu verejného obstarávania týkajúce sa schválených projektov v priestoroch MPRV SR (Račianska 153/A, Bratislava) v rámci konzultačných hodín, ktoré budú realizované vždy v prvý utorok v mesiaci v čase od 10:00 do 12:00. Konzultácie sú podmienené zaslaním konkrétneho okruhu otázok s popisom problémovej situácie spolu s navrhovaným riešením na emailovú adresu - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a následným potvrdením termínu a konkrétneho času konzultácie zo strany RO, pričom za prijímateľa je vyžadovaná účasť kompetentných osôb, ktorí danú súťaž realizujú.

Vzhľadom k častým zmenám pravidiel týkajúcich sa verejného obstarávania sa MPRV SR ako riadiaci orgán pre Program spolupráce Interreg V-A SK-AT  rozhodol pre vydanie samostatného dokumentu, ktorý upravuje problematiku verejného obstarávania.

Nová Príručka k procesu verejného obstarávania spolu s jej prílohami upravuje postupy, ktoré majú slovenskí projektoví partneri povinnosť dodržiavať pri príprave a počas realizácie verejného obstarávania ako aj pri komunikácii s prvostupňovou kontrolou.

# Názov Veľkosť Dátum zmeny Stiahnuť
Príručka k procesu verejného obstarávania 999.49 KB 27.04.2018 Stiahnuť Zobraziť
Prílohy príručky 274.15 KB 27.04.2018 Stiahnuť

 

„Inovácia v spolupráci – spolupráca v inovácii“ bolo motto tohtoročného Výročneho podujatia, na ktorom sa jednak analyzoval a definoval význam inovácií pre Rakúsko a západné Slovensko a zároveň sa diskutovalo aj o možnostiach ako zvýšiť potenciál inovácií v regióne prostredníctvom cezhraničnej spolupráce.

Pani Mgr. Katarína Mihalová, zástupkyňa riadiaceho orgánu otvorila podujatie úvodnou rečou, v ktorej nastolila otázku, ako môžu štandardizované cezhraničné programy EU podporiť dynamicky sa rozvíjajúce inovácie. Mag. Martin Hutter za oddelenie magistrátu 27 - Európske záležitosti, mesta Viedeň, informoval o úspešných slovensko - rakúskych projektoch v bezprostrednej blízkosti hraníc, medzi ktoré patrí takmer 550 metrov dlhý Cyklomost slobody cez rieku Morava ako aj výstavba dvojkoľajovej železničnej trete Viedeň – Marchegg – Bratislava.

Po úvodných slovách nasledovala panelová diskusia, na ktorej sa zúčastnili pani Ing. Mária Omastová DrSc. zo Slovenskej akadémie vied, pán Ing. Milan Ráchela z Duálnej Akadémie Volkswagen-Slovakia, pán Dr. Silvo Korez z AustriaTech a pán DI Claus Zeppelzauer z dolnorakúskej hospodárskej agentúry ecoplus. Účastníci podujatia mohli klásť otázky aj prostredníctvom inovatívnej a interaktívnej mobilnej aplikácie.

Po ukončení oficiálnej časti, ktorou bola podnetná diskusia s pozvanými expertmi, mali všetci účastníci podujatia možnosť navštíviť vybrané prevádzky Volkswagen-Slovakia.  Potencionálni projektoví žiadatelia ako aj partneri už schválených projektov mali taktiež možnosť konzultovať prípadné otázky so zástupcami Spoločného sekretariátu a prvostupňovej kontroly. Program Výročného podujatia 2017 oživila interaktívna ukážka malých robotov, ktorú predviedli zástupcovia Practica.