Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko 2014-2020 (Program") zverejňuje výročnú správu o vykonávaní Programu za rok 2021 - Annual Implementation Report 2021 (AIR 2021").

Riadiaci orgán programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-AT zverejňuje korigendum Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 2 – korigendum je účinné od 17.6.2022.

Joint Secretariat Point Vienna hľadá nového Programového manažéra & Koordinátora. Viac informácií nájdete tu https://www.eufa-wien.at/jobs/?sel_language=de&yid=2481