Od 9. septembra do 30. novembra prebiehala na našom Programe súťaž s názvom „Staň sa reportérom prihraničia“! pre žiačky a žiakov základných a stredných škôl na území Slovenskej Republiky a Rakúska. Súťaž sa realizovala v téme „Spoznaj projekty prihraničia a ich prínos pre ľudí“, úlohou autorov bolo originálnou formou prezentovať pohľad na slovensko-rakúske cezhraničné projekty a ich priaznivý dopad na rozvoj cezhraničnej oblasti, a to formou fotografie/kresby alebo článku.

Európska komisia schválila program Interreg Slovensko - Rakúsko na nové programové obdobie 2021 – 2027. Z rozpočtu programu vo výške 69 miliónov eur sa budú financovať projekty, ktoré zvýšia kvalitu života v slovensko-rakúskom pohraničí. Rozpočet programu z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) je 55 miliónov eur. Projekty budú, v závislosti od typu prijímateľa, podporované až do výšky 92 % rozpočtu, pričom maximálna výška podpory z EFRR bude 80%.

Riadiaci orgán programu, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, zverejňuje novú verziu Príručky pre prijímateľov, v. 4.1 a Pravidiel oprávnenosti výdavkov, v. 4.1, ktoré sú účinné od 31.10.2022. Oba dokumenty sú zverejnené na našej webovej stránke www.sk-at.eu v sekcii Dokumenty.