10. a 11. októbra 2017 sa v Bratislave uskutočnil seminár pre hlavných prijímateľov a partnerov. Podklady k tomuto informačnému podujatiu nájdete v sekcii download pod bodom prezentácie.