Dňa 15. mája 2018 sa v Bratislave na Ministerstve pôdohodpodárstva a rozvoja vidieka SR uskutočnil Seminár pre hlavných prijímateľov a partnerov. Podklady k tomuto informačnému podujatiu nájdete v sekcii download pod bodom prezentácie.