Vážené dámy, vážení páni, dovoľujeme si Vás pozvať na Seminár pre hlavných prijímateľov a partnerov.

 Seminár sa bude konať:

Dátum

23. 01. 2019

Čas

9:00 – 15:00

Miesto

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Reding Tower,

Račianska 153/A

830 03 Bratislava

Veľká zasadacia miestnosť

1. poschodie

 

Program seminára:

Spoločný sekretariát, zástupcovia regiónov a prvostupňovej kontroly Vám poskytnú: 
- informácie k implementácii projektov a časovému harmonogramu,
- podrobné konzultácie k projektu.

Pre každé projektové partnerstvo je v popoludňajšej časti rezervovaný termín. Prosím, pozrite si detailný časový harmonogram.

Agenda 23.01.2019

Čas

Témy

9:00 – 11:30

Všeobecný (spoločný) úvod

Otázky a odpovede – zmluvy

Informovanosť a komunikácia

Prvostupňová kontrola

11:30 – 12:00

Prestávka

12:00 – 13:30

CLIM VINO

VISIO

13:30 – 15:00

StruBioMol

IDARPO

 

Cieľom seminára je poskytnutie informácií a konzultácií nápomocných k bezproblémovému uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Dovoľujeme si týmto požiadať hlavných prijímateľov o záväzné prihlásenie (za celé projektové partnerstvo) na seminári, a to najneskôr do 11. 01. 2019 na tomto odkaze. S ohľadom na kapacitu miestnosti Vás chceme poprosiť o účasť maximálne dvoch zástupcov za každého projektového partnera. Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o informáciu, ak Vaša účasť na seminári nebude možná.

Individuálne konzultácie k projektom budú zamerané predovšetkým na otázky týkajúce sa oprávnenosti výdavkov a dokumentov potrebných pre ich správne zúčtovanie. Preto si Vás dovoľujeme požiadať o zabezpečenie účasti aj osôb zodpovedných za zúčtovanie výdavkov Vášho projektu.

Prvá časť LB seminára bude prebiehať v slovenskom jazyku s konzekutívnym tlmočením do nemeckého jazyka. Individuálne konzultácie budú realizované paralelne v oboch jazykoch (slovenčina a nemčina).

Zoznam hlavných prijímateľov/partnerov projektov schválených/schválených s podmienkami na 6. zasadnutí Monitorovacieho výboru v októbri 2018:

Projekt – akronym

 

Hlavný partner a partneri

 

CLIM VINO

 

LB Forschungsinstitut für Energie und Umweltplanung, Wirtschaft und Marktanalysen GesmbH

PP1 Bundesamt für Weinbau

PP2 Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska

PP3 Stredná vinohradnícko ovocinárska škola, Modra

PP4 Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany

IDARPO

LB   Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

PP1 HBLFA Francisco-Josephinum

PP2 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

StruBioMol

LB   Ústav molekulárnej biológie SAV

PP1 Universität Wien

VISIO

LB   Stadtgemeinde Hollabrunn

PP1 Mesto Holíč