Vytlačiť
Kategória: Školenie ITMS2014+

Spoločný sekretariát informuje slovenských a rakúskych prijímateľov programu Interreg V-A SK-AT o pripravovanom školení „Školenie pre prijímateľov – predkladanie ZDV/ŽoP cez verejnú časť ITMS2014+“, ktoré sa uskutoční v dňoch:

23.8.2018 pre slovenských prijímateľov, v čase 9:30 – 12:30;
6.9.2018 pre rakúskych prijímateľov, v čase 9:30 – 12:30;
13.9.2018 pre slovenských a rakúskych prijímateľov, v čase 9:30 – 12:30.


Školenie je určené pre partnerov, ktorých žiadosti o NFP boli schválené v rámci 1. hodnotiaceho kola.

Z kapacitných dôvodov sa môže za partnera zúčastniť školenia iba jedna osoba.

Miesto konania:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, počítačová miestnosť na 1. poschodí
Račianska 153/A
Bratislava

Na školenie je potrebné priniesť si USB so ZDV vo formáte xls. a scan ZDV s podpisom v pdf., Monitorovacou správou vo formáte docx. a scan MS s podpisom v pdf. Zároveň odporúčame uvedené dokumenty priniesť so sebou aj vytlačené.

V prípade, že ešte nemáte ZDV predložené, informujte sa o postupe u SpS.


Vašu účasť na školení prosím potvrďte vyplnením prihlasovacieho formulára. Formulár je potrebné odoslať v termíne maximálne do troch dní pred termínom daného školenia.