Vytlačiť
Kategória: Školenie ITMS2014+

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko si Vás dovoľuje pozvať na ŠKOLENIE PRE PRÁCU SO SYSTÉMOM ITMS2014+ verejná časť pre projekty schválené v rámci programu. 

 Školenie sa uskutoční dňa 2.10.2018 v pristoroch úradu bratislavského samosprávneho kraja. Detaily nájdete v priloženej pozvánke

Prihlásiť sa na školenie je potrebné prostredníctvom prihlasovacieho formulára do 28.9.2018