pdf

INTERREG-V-A-SK-SC-1_0.6

Veľkosť: 667.07 KB
Počet stiahnutí : 603
Dátum pridania: 22.12.2022
zip

Riadiaca dokumentácia pre 9. hodnotiace kolo_SK

Veľkosť: 7.95 MB
Počet stiahnutí : 225
Dátum pridania: 22.12.2022

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko v spolupráci so Spoločným sekretariátom zverejňuje: “Vyzvanie na predkladanie projektov v rámci Technickej pomoci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, INTERREG V-A SK-AT/2017/TP/01 verzia 3.0“. Termín na predkladanie ŽoNFP je 25.1.2023.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko v spolupráci so Spoločným sekretariátom  zverejňuje: “Vyzvanie na predkladanie projektov v rámci Technickej pomoci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, INTERREG V-A SK-AT/2017/TP/01 verzia 2.0“. Termín na predkladanie ŽoNFP je 20.4.2020.