Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu vyhlásilo dňa 09.12.2016 výzvu na predkladanie projektov pre Program spolupráce Interreg V-A SK-AT. Podrobnejšie informácie ako aj dokumenty na stiahnutie nájdete v časti Download alebo v elektronickom spravodajcovi (pozri dole).