V mene Riadiaceho orgánu programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT si Vás dovoľujeme informovať, že sídlo Riadiaceho orgánu a Spoločného sekretariátu v Bratislave sa v novembri  zmení! Odo dňa 16.11.2022 bude RO / SpS Bratislava k dispozícii na tejto novej adrese:

Pribinova 4195/25
811 09  Bratislava
Slovenská republika

Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-AT vyhlasuje elektronickú súťaž pre žiačky a žiakov základných a stredných škôl na území Slovenskej Republiky a Rakúska. Súťaž s názvom „Staň sa reportérom prihraničia“! sa realizuje v téme „Spoznaj projekty prihraničia a ich prínos pre ľudí“. Úlohou autorov je originálnou formou prezentovať pohľad na slovensko-rakúske cezhraničné projekty a ich priaznivý dopad na rozvoj cezhraničnej oblasti, a to formou fotografie/kresby alebo článku.

SKAT competition

Už tento štvrtok, 1. septembra 2022, v obci Leithaprodersdorf otvoria cyklotrasu LONGINUS, ktorá vedie od hranice Rímskej ríše do bezprostredného zázemia rímskej provincie Panónia. Prevedie Vás krokmi vojaka rímskej légie Prima Adiutrix, Marka Vinia Longina. M. V. Longinus slúžil v rímskom tábore Celemantia v Iži. Po prepustení z armády prešiel označenú trasu a ako veterán sa usadil na dvorci v dnešnom Leithaprodersdorfe, kde ho aj pochovali.