Termín na predkladanie žiadostí o NFP bol posunutý na 30.11.2020.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na aktualizovanú dokumentáciu výziev.

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte Spoločný sekretariát.

We would like to inform you that according to the Government Decree of the Slovak Republic no. 355 as of 4 June 2020, from 1 October 2020 all duties and competencies of the Managing Authority of the Interreg V-A SK-AT Cross-border Cooperation Program (hereinafter referred to as the „Interreg V-A SK-AT Program”) have been transferred from the Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic to the Ministry of Investment, Regional Development and Informatization of the Slovak Republic (MIRDI SR).