Európska komisia otvára výzvu na predkladanie žiadostí o pilotné projekty cezhraničného riadenia.

Zaviedli Vás vaše potulky do mestečka Marchegg? Zastavte sa na zámku a zoznámte sa s Programom cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko a výberom jeho úspešne realizovaných projektov.