V rámci piateho hodnotiaceho kola Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT organizuje Spoločný sekretariát tzv. OPEN DAYS  – konzultácie k žiadostiam o NFP, ktoré sú plánované v nasledujúcich termínoch:

  • vo Viedni:      27.5.2019 na adrese: Kirchberggasse 33-35 (prízemie), 1070 Viedeň
  • v Bratislave: 11.6.2019 na adrese: Reding Tower - Račianska 153/A, Bratislava 830 03

V rámci piateho hodnotiaceho kola Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT organizuje Spoločný sekretariát tzv. OPEN DAYS  – konzultácie k žiadostiam o NFP, ktoré sú plánované v nasledujúcich termínoch:

  • vo Viedni:      27.5.2019 na adrese: Kirchberggasse 33-35 (prízemie), 1070 Viedeň
  • v Bratislave: 11.6.2019 na adrese: Reding Tower - Račianska 153/A, Bratislava 830 03

Projekt BAUM2020 pozýva v rámci svojich aktivít na prechádzky/túry so sprievodcom v slovensko – rakúskom pohraničí.