V rámci projektu cezhraničnej spolupráce Alpsko-karpatský riečny koridor realizujú ochranári z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia revitalizačné práce na rieke Rudava.

V sobotu, 7. mája 2022, sme sa zúčastnili slávnostného otvorenia mosta, ktorý spojil slovenskú obec Vysoká pri Morave s rakúskym Marcheggom. Priameho spojenia týchto dvoch miest sa ľudia dočkali po vyše 100 rokoch. Projekt s celkovým rozpočtom 5,9 milióna eur bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sumou 5 miliónov EUR.

Podujatie pri príležitosti slávnostného otvorenia nového cyklomosta sa uskutoční v sobotu 7. mája od 10:00 do 19:00 hodiny. Most sa na slovenskej strane nachádza uprostred chránenej krajinnej oblasti a tomu je prispôsobené aj celé podujatie.