Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT  vyhlasuje výzvu na odborného hodnotiteľa pre hodnotenie projektov v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, kód výzvy INTERREG V-A SK-AT/OH/2017/01. Žiadosti o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov (Download) podľa jednotlivých oblastí je možné zasielať do 20. 2. 2017.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu vyhlásilo dňa 09.12.2016 výzvu na predkladanie projektov pre Program spolupráce Interreg V-A SK-AT. Podrobnejšie informácie ako aj dokumenty na stiahnutie nájdete v časti Download alebo v elektronickom spravodajcovi (pozri dole).

Vážení žiadatelia prvého kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP.

Dňa 20. a 21. júna sa v Podersdorfe (Burgenland) konal Monitorovací výbor Programu spolupráce Slovensko-Rakúsko Interreg V-A, na ktorom bolo schválených (schválených s podmienkami) 15 z 26 predložených projektov. Výsledky výberu projektov ako aj zoznam odborných hodnotiteľov nájdete zoradené podľa prioritných osí:

# Názov Veľkosť Dátum zmeny Stiahnuť
Výsledky_MV3_PO1 661.48 KB 27.04.2018 Stiahnuť Zobraziť
Výsledky_MV3_PO2 662.91 KB 27.04.2018 Stiahnuť Zobraziť
Výsledky_MV3_PO4 517.06 KB 27.04.2018 Stiahnuť Zobraziť