Dňa 15. mája 2018 sa v Bratislave na Ministerstve pôdohodpodárstva a rozvoja vidieka SR uskutočnil Seminár pre hlavných prijímateľov a partnerov. Podklady k tomuto informačnému podujatiu nájdete v sekcii download pod bodom prezentácie.

Vážení žiadatelia v rámci druhého kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP,

dňa 20. a 21. marca 2018  zasadal v Trnave  Monitorovací výbor Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika -Rakúsko, na ktorom bolo schválených (s podmienkami) 8 z 13 predložených projektov.

Dňa 15.5.2018 sa v priestoroch Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uskutoční seminár pre hlavných prijímateľov a partnerov projektov schválených v rámci 2. hodnotiaceho kola. 

Cieľom seminára je poskytnutie informácií a konzultácií nápomocných k bezproblémovému uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Účastníci seminára absolvujú aj individuálne konzultácie, na ktorých budú detailne prediskutované otázky splnenia podmienok MV a oprávnenosti výdavkov. 

Oficiálne pozvánky budú žiadateľom zaslané v najbližších dňoch.