V rámci európskeho programu spolupráce INTERREG VA SK-AT, a tento rok v spolupráci s projektom Clean Mobility, organizuje projekt Bratislava Územný Manažment (BAUM2020) v poradí už tretiu konferenciu o Bratislave a rakúskom okolí.

Dávama do pozornosti zmenené kontakty Spoločného sekretariátu vo Viedni.