Radi by sme vás upozornili na iniciatívu B-solutions, ktorá sa zaoberá odstraňovaním právnych prekážok v cezhraničnom kontexte. Cieľom tejto iniciatívy, financovanej z prostriedkov EÚ, je zviditeľniť ťažkosti v pohraničných regiónoch a ponúknuť riešenia, ktoré uľahčia integrovanie cezhraničných služieb a projektov v rámci EÚ.

Z dôvodu zmeny Riadiaceho orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko zverejňuje Politiku boja proti podvodom.

Riadiaci orgán programu, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky zverejňuje novú verziu Príručky k procesu verejného obstarávania, v. 3.0 účinnú od 21.01.2021.

Príručka VO_verzia 3.0

Prílohy