Vážení žiadatelia,
dňa 7. mája 2019 zasadal v Bratislave Monitorovací výbor Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, na ktorom boli schválené (s podmienkami) 3 z 3 predložených projektov v rámci 4. hodnotiaceho kola.


Výsledky výberu projektov, ako aj zoznam odborných hodnotiteľov nájdete zoradené podľa prioritných osí tu.

Indikatívny zostatok po 4. kole nájdete tu.