Vážení žiadatelia, 15. októbra 2019 zasadal v Petronell-Carnuntum 8. Monitorovací výbor Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, na ktorom bola schválená (s podmienkami) 1 žiadosť zo 4 predložených v rámci 5. hodnotiaceho kola.


Výsledky výberu projektov, ako aj zoznam odborných hodnotiteľov nájdete tu.

Indikatívny zostatok po 5. kole nájdete tu.